Amos

Plaaswerkerskampe

Hier beantwoord ons onderwerpe soos:

1. Wat is die doel van plaaswerkerskampe?

 • Evangelisasie
 • Bevryding
 • Genesing
 • Toerusting

2. Plaaswerkerskamp Getuienisse

3. Wat het ek nodig om gasheer van 'n plaaswerkerskamp te wees?

 • Kry 'n geskikte sondag vanaf 08:00 tot 17:00
 • Reel aanbieders
 • Die gasvrou maak twee etes vir die deelnemers

4. Moontlike onderwerpe vir die program van 'n Plaaswerkerskamp

 • Bekering
 • Dissipelskap
 • Woordlose boekie
 • Kinderbediening
 • Toerusting/opleiding
 • Huweliksverryking
 • Bevryding
 • Genesing