Amos

Ontbyte

  1. Doel/missie en visie: 'n Deurlopende bekendstelling van Amos bediening
  2. Streke: Noorde, Ooste, Suide, Weste
  3. Hoe reel ek 'n ontbyt:
  • Reel 5-10 gashere vir bemarking
  • Reel gasspreker
  • Bespreek perseel