Amos

958. Die regte gesindheid is deurslaggewend.