Amos

6. Die Bybel is ons spieël om sonde te ontdek