Amos

10. Jesus het ten volle vir jou sonde betaal. Aanvaar die geskenk.