Amos

18. Laat die Heilige Gees jou hele lewe beheer.