Amos

17. Lees die Bybel as 'n geheel as jy God se liefdesbrief aan jou reg wil verstaan