Amos

14. Christus beskerm God se kinders teen die duiwel. In Hom is jy veilig. Buite Hom is dit leeu wereld.