Amos

11. Geloofsekerheid, want Jesus het jou skoongewas